KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Disclaimer

Het gebruik van de ‘Rekenmodule beslagvrije voet’ is voor risico van de gebruiker.

De KBvG spant zich in te waarborgen dat de informatie volledig en juist is. De KBvG is echter niet verantwoordelijk wanneer dit niet zo blijkt te zijn. Daarom sluit de KBvG iedere aansprakelijkheid uit.

 

De KBvG is met name niet aansprakelijk voor:

-
een niet onbelemmerde toegang tot de rekenmodule
-
schade ontstaan door het gebruik van de rekenmodule
-
eventuele virussen op de site of de server van de KBvG die de informatie toegankelijk maakt
-
winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site of de rekenmodule, dit ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat

 

Hebt u opmerkingen, klachten of signaleert u gebruik van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, bericht u ons dan op kbvg@kbvg.nl.