KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Colofon

De website www.kbvg.nl is een website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Op deze website treft u informatie aan over de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder en over de KBvG.

Redactiesecretariaat: Bureau KBvG