KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Copyright en privacy

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders dan moet deze als zodanig herkenbaar blijven. 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.kbvg.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Bent u lid van de KBvG dan kunt u onze privacyverklaring hier lezen. Bent u geen lid van de KBvG dan kunt u onze privacyverklaring hier lezen.