KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Jaarrekening

Jaarrekening 2019 (deze jaarrekening staat geagendeerd voor de ALV op 5 juni 2020).

Jaarrekening 2018