KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Arbocatalogus en RI&E

De Inspectie SZW heeft het onderdeel agressie in de arbocatalogus van de KBvG geaccepteerd en overgenomen als referentiekader bij haar inspecties in de branche. Ook wordt ernaar verwezen in de Beleidsregel arbocatalogi 2010 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Het RI&E -instrument is door het steunpunt RI&E per 16 oktober 2018 erkend voor toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 of minder medewerkers die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen.

Arbocatalogus

RI&E