KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Is naar mijn naam gezocht in het beslagregister?

Als u een verzoek heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in het beslagregister, kunt u zich wenden tot iedere gerechtsdeurwaarder in Nederland. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld de vraag of door hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt (art. 15 AVG). Als het gaat om een dergelijk inzageverzoek kunt u ook eenvoudig en snel inloggen op https://mijn.schuldenwijzer.nl/. De gegevens die in het beslagregister staan zijn namelijk in te zien via Schuldenwijzer. U kunt inloggen met uw DigiD, op die manier wordt uw identiteit geverifieerd. Als u het uittreksel toch liever van een gerechtsdeurwaarder ontvangt of als u een ander verzoek heeft, zal de gerechtsdeurwaarder eerst uw identiteit verifiëren en vervolgens uw verzoek afhandelen.

Alle Veelgestelde vragen ►