KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Vakblad - Archief

 

de Gerechtsdeurwaarder 

Jaargang 1 - 2009

Interview ‘De ambtseed moet elke dag weer in praktijk gebracht worden’, John Wisseborn, Karen Weisfelt
Ideeën over ontwikkeling van de beroepsgroep

Drijfveren 'Spannender dan gedacht’, Daniëlle Assen
Jonge deurwaarder die uitlegt waarom ze voor het vak heeft gekozen

Tweegesprek ‘De gang naar de rechter moet het ultimum remedium blijven’, Jaap Sap, Paul Otter
Discussie over de professionele relatie tussen deurwaarder en rechtspraak

Column John Wisseborn ‘Over dubbele petten en imago…’

Interview ‘Een dunne scheidslijn’, Harald van Veghel
Ethische waarden en normen. Bezwijken onafhankelijkheid en partijdigheid onder de druk van de concurrentie? 

Grensoverschrijdend ‘Een Vlaamse belangenbehartiger’, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Interview ‘De gerechtsdeurwaarder: procesinleider of adviseur?’, John Wisseborn, prof. mr. W.D.H. Asser
Bespreking rapport ‘Uitgebalanceerd’. Praktische werkbaarheid van sommige aanbevelingen.

Drijfveren ‘Tijdig pas op de plaats maken’, Nadja Jungmann
Vergroten van de effectiviteit van schuldhulpverlening

Tweegesprek ‘Voorwerk aan de winkel’, André Moerman, Sander Bierens
Discussie over noodzaak wettelijk regeling incassokosten

Column John Wisseborn ‘Het ambt van gerechtsdeurwaarder is niet te koop’

Column Karen Weisfelt ‘Over incassokosten, verhoging van griffierechten en de zorgplicht van gemeenten bij ontruiming en afvoer van de inboedel'

Vakinhoudelijk ‘Het bewijsbeslag, ofwel: eindelijk gerechtigheid voor het procesverbaal van constatering’, André Seuren

Grensoverschrijdend 'Let’s Berp', Jos Uitdehaag

Interview ‘De waarden gaan voor de regels’, Fred van der Winkel, Wilbert van de Donk
Evaluatierapport

Drijfveren ‘Het deurwaarderschap moet tussen de oren zitten’, Wil Rosmalen
Over de totstandkoming van de gerechtsdeurwaarderswet

Tweegesprek ‘Help uzelf, zo helpt u de deurwaarder’, Henk Kruijer, Rinus van Etten
Discussie over het in rekening brengen van kosten voor werkzaamheden die alleen deurwaarders mogen uitvoeren. 

Column John Wisseborn ‘Omgaan met kritiek’
Over Noblesse Oblige

Column Karen Weisfelt ‘Van harte aanbevolen’
Media aandacht nooddruftartikelen en Noblesse Oblige.

Vakinhoudelijk ‘Koersverlegging’, Ton Jongbloed
Betoog waarin wordt gesteld dat rechters hun koers moeten verleggen en uitspraken minder snel uitvoerbaar bij voorraad moeten verklaren en meer zekerheidsstelling moeten vragen

Vakinhoudelijk ‘Het beslagmoment bij een beslag op roerende zaken’, Maritza Bernardt

Grensoverschrijdend ‘Zekerheid voor alles’, Walter Gietmann
Gerechtsdeurwaarder in Duitsland

Interview ‘Een zo compleet mogelijk beeld’, Ger Jaarsma, Michel van Leeuwen
Gesprek tussen schuldhulpverlening en gerechtsdeurwaarders; problemen en mogelijkheden voor verbetering

Drijfveren ‘Als het ondernemerschap de enige drijfveer wordt, verlies je iets’, Lineke Bruins
Deken van de orde van advocaten over functioneren van de advocatuur

Tweegesprek ‘Zorg voor de inboedel: publieke taak of opgedrongen zaakwaarneming?’, Raoul Smit Sibinga (gem Capelle a/d IJssel), Adrie van Schaik
Discussie over verantwoordelijkheid afvoer en opslag van de inboedel na gedwongen ontruiming

Column John Wisseborn ‘Op straat’
Gedwongen woningontruiming, verantwoordelijkheid gemeente.

Column Karen Weisfelt ‘Haagse zomercolumn: over vakantie, achterstallig onderhoud en klachten’

Vakinhoudelijk ‘Stuitend verhaal’, Jan de Swart
Verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging titels.

Grensoverschrijdend ‘Oud recht in een Surinaams jasje’, Ton Jongbloed
Gerechtsdeurwaarders in Suriname

Interview ‘Het dilemma van toezicht’, Marcel Canoy
Marktwerking, wat is het, welke voorwaarden zijn nodig?

Drijfveren ‘Wetgeving moet in de praktijk goed werkbaar zijn’, Frits Salomons
Wetgeving bij ministerie van Justitie

Tweegesprek ‘Terug naar af’, Anna de Vries, Hans Groenewegen
Marktwerking in het notariaat, vaste tarieven

Column John Wisseborn ‘Openbare bekendmaking…’
Openbare exploten digitaal?

Column Karen Weisfelt ‘Drukke tijden voor deurwaarders’
Samenvatting van werkzaamheden KBvG komende half jaar.

Vakinhoudelijk ‘De termijn voor verkoop van aandelen’, Maritza Bernardt

Grensoverschrijdend ‘Rechtstreekse communicatie met de rechter’, Claire Sandbrook
Gerechtsdeurwaarders in Engeland

Interview ‘Het korte lontje’, Erwin Bijlsma
Forensisch psycholoog over agressie

Drijfveren ‘De samenleving een beetje beter maken’, Hans Kuijl
Voorzitterschao evaluatiecommissie BFT, accountancy

Tweegesprek ‘Het wezen van het spel’, Nienke van Bockhooven, Charles Huijskens
Gevaren van publiciteit voor de beroepsgroep, communicatiedeskundige en reputatiemanagementspecialist

Column John Wisseborn ‘Geweldig’
Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak

Column Karen Weisfelt ‘De eenjarige geëvalueerd!
Evaluatie vakblad de Gerechtsdeurwaarder

Vakinhoudelijk ‘Een nieuw systeem van griffierechten: wie wordt hier beter van?’, Wilbert van de Donk, Jean Feikema, Jeroen Nijenhuis

Grensoverschrijdend ‘Leo Netten gaat de bakens verzetten’, Leo Netten
Voorzitterschap UIHJ

Jaargang 2 - 2010

Tegengas ‘Regelingskosten, een afweging tussen macht en markt’, Jurrie Reijn, Ton van Os
Discussie over het in rekening brengen van kosten voor het bemiddelen bij een betalingsregeling.

Interview ‘De markt moet de opdrachtgever opvoeden’, Jacques Reijniers
Over aanbestedingen en de kwaliteit van de dienstverlening

Ondernemend ‘KBvG Normen voor Kwaliteit wijzen ondernemer de weg omhoog’, Maurice Rietveld
Werken met de Normen van kwaliteit, invloed op de ondernemingsstrategie. 

Column John Wisseborn ‘Over onafhankelijkheid en mededinging’

Column Karen Weisfelt ‘Haags dagboek’
Werkzaamheden KBvG

Vakinhoudelijk ‘Elektronisch derdenbeslag, communicatie op maat’, Geert Wind

‘Welk gevolg heeft beslaglegging, Hoge Raad geeft in twee recente arresten (onbevredigend) antwoord’, Ton Jongbloed

Interview ‘Een notaris moet schrijven’, Pim Huijgen
Beroepsopleiding notariaat en visie op opleiding van gerechtsdeurwaarders

Tegengas ‘Linksom of rechtsom: de gerechtsdeurwaarder als mediator’, Jos Uitdehaag, Walter van de Oever
Discussie over mediation door deurwaarder. 

Ondernemend ‘Checks and balances’, Willem ter Avest
Over kantoor- en databeveiliging

Column John Wisseborn ‘Over eisen aan zorgvuldige rechtspleging, originelen en verwording in de rechtspraktijk…’

Column Karen Weisfelt ‘Haags dagboek’
Onderwerpen waar in Den Haag via de lobby aandacht wordt gevraagd; gedwongen ontruiming, regulering incassokosten, stijging griffierechten, rechtsovergang IBG-DUO.

Vakinhoudelijk ‘Een dwangsom kan niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom’, Ton Jongbloed

Vakinhoudelijk ‘Het incasseren van bestuursrechtelijke geldschulden’, Jelle Landman (deel I)

Ondernemend ‘Het organisch model’, Miranda Maas
Personeelsbeleid op een gerechtsdeurwaarderskantoor

Interview ‘Uit het keurslijf’, Hans Vetter
Modernisering van het vennootschapsrecht

Tegengas ‘Eigen verantwoordelijkheid’, Antoon Donkers, Jacco van Lunteren
Discussie over profitletter

Column John Wisseborn ‘Wie betaalt de regeling?’
Het in rekening brengen van kosten voor het treffen van een betalingsregeling

Column Karen Weisfelt ‘Haags Dagboek’
Landelijke verkiezingen, aanpassing gdw-wet, pilot gegevensuitwisseling, Lustrum KBvG, KBvG Normen voor Kwaliteit, Verordening Onafhankelijkheid

Vakinhoudelijk ‘Het incasseren van bestuursrechtelijke geldschulden’, Jelle Landman (deel II) 

Vakinhoudelijk 'Een nieuw systeem van griffierechten: en nu de praktijk’, Wilbert van de Donk, Jean Feikema, Jeroen Nijenhuis, Geert Wind

Ondernemend ‘De maatschappij in’, Paul Otter
Duurzaam ondernemen

Interview ‘Alert blijven’, Math van Dooren
Ketenpartner: de Rechtspraak

‘Ernstige twijfels’, John Wisseborn
Reactie op SEO onderzoek over verordening Onafhankelijkheid

Vakinhoudelijk ‘Met het nieuwe griffierechtenstelsel schiet de overheid in eigen voet’, Nadja Jungmann, Erica Schruer

Vakinhoudelijk ‘Kosten van executoriale ontruiming, Geert Wind

Vakinhoudelijk 'De termijn voor verkoop van aandelen', M.C. Dirks

Ondernemend ‘Een tandje extra’, Arno Maas, Gert-Jan Wouters, Giovanni van Puivelde
Over het in één keer foutloos verzenden van 240.000 deurwaardersbrieven en 350 exploten over de hele wereld.

Interview ‘De vinger aan de pols’, Geert Pieter Vermeulen, Anton Snoeren
Ketenpartner het BFT. Hoe ervaart BFT samenwerking met gerechtsdeurwaarders, risico-indicatoren en het waarborgen van maatschappelijk vertrouwen. 

Column John Wisseborn ‘Tot je dienst’
Gerechtsdeurwaarder in loondienst.

Column Karen Weisfelt ‘Haags dagboek: evalueren, herstellen, discussiëren en repareren?’
Wijziging gerechtsdeurwaarderswet, verordening onafhankelijkheid

Vakinhoudelijk ‘De overkill van het conservatoir beslag’, Ton Jongbloed, Mirjam Meijsen
Interview over onderzoek naar conservatoir beslag

Vakinhoudelijk ‘Uitwinning van girale effecten’, Jan Dirk van Vlastuin

Vakinhoudelijk ‘Wetsvoorstel Incassokosten: Van LOSR rapport naar voorontwerp en via internetconsultatie naar wetsvoorstel’, Karen Weisfelt, Annelies van den Brink

Ondernemend ‘In één keer goed’, Dirk de Boer, Dirk van der Veer
Interview met Commissie van Deskundigen over de eisen die gesteld worden aan een ondernemingsplan.

Interview ‘Met rechte rug’, Joke de Kock
Ketenpartner NVVK

‘Zonder last of ruggespraak’, Rinus de Ruijter, Gerard Jepma
Interview met de scheidende - en aankomende voorzitter van de ledenraad

Tegengas ‘Voorfinanciering: over kosten en baten’, John Nootenboom, Hans Bierenbroodspot
Discussie over voorfinanciering

Column John Wisseborn ‘Naar een betere keuze voor de schuldeiser’
Breed wettelijk moratorium, alternatief KBvG NVVK

Vakinhoudelijk ‘Overwegingen bij het incasseren van kostenveroordelingen en explootkosten in kosteloze zaken’, Frans Engelage, Jeroen Nijenhuis

Jaargang 3 – 2011

Ondernemend ‘Het plaatje moet helemaal kloppen’, Michael Swier
Marketing

Interview ‘To cry wolf’, Hans van de Sande
Agressie

Interview ‘Het vak is meer dan alleen maar exploten rijden’, Jan de Swart

Interview ‘Ze mogen me bellen’, Harold van de Waard
Nieuw ledenraadslid

Column John Wisseborn ‘Nabrander over nakosten’

Vakinhoudelijk ‘Aanmerkingen bij het artikel ‘Discussies rond de verdeling bij derdenbeslagen’, N.J.M. Tijhuis

Ondernemend ‘Maatwerk’, Reinout Wibier
Achtergestelde leningen als alternatieve financieringsconstructie

Interview ‘Fasten your seatbelts: turbosanering, Nadja Jungmann, Erica Schruer, Jan Tingen
Schuldhulpverlening, pilot turbosanering

Interview ‘Voor het groter goed’, Chris Bakhuis- Van Kesteren
Interview over lidmaatschap van de ledenraad

Column John Wisseborn ‘Over economie en rechtsstaat’
Kostendekkende griffierechten, tweede rapport SEO

Vakinhoudelijk  ‘Van het ene kort geding naar het andere kort geding’, Anton Geene
Beschrijving van een zaak

Vakinhoudelijk ‘Verjaring van dwangsommen’, Ton Jongbloed

‘Deurwaarder let op u saeck’, Fred Teeven

‘Het spel wordt hard gespeeld’, Arij Flanderijn, Wil Rosmalen, Frans van der Meer, John Wisseborn

‘Ook efficiency heeft zijn grenzen’, Geertjan Sarneel

‘Verder van de wal’ Jan Loorbach

‘Mee in de vaart van Europa’, Leo Netten

‘De rechtspraak: een overheidstaak?’, Erik van den Emster

‘Meer begrip voor elkaar’, Joke de Kock, Yvon van Houdt

‘Heldere taal’, Peter van den Biggelaar

‘De debiteur blijft kwetsbaar’, André Moerman

‘Transparantie is het sleutelwoord’, Michaël van Straalen

Jubileumcongres

‘Terug- en vooruitblik’, toespraak staatssecretaris Teeven tijdens jubileumcongres

‘Zoenoffer’, speech John Wisseborn ter ere van het tienjarig bestaan van de KBvG tijdens het jubileumcongres

‘De deurwaarder in internationaal verband’, speech van Leo Netten tijdens het jubileumcongres van de KBvG

‘Openbare exploten en ambtelijke publicaties’, samenvatting preadvies

Ondernemend ‘Mensenwerk’, André Seuren

Interview over het werk van de CTG en de Normen voor kwaliteit

Interview ‘Innoveren moet je doen’, Ronald van den Hoogen
Innovatieprogramma van het ministerie van Veiligheid en Justitie

‘Achter iets goeds gaat altijd iets beters schuil’, Marco Weening
Over de ledenraad

Interview 'Modernisering tuchtrecht: drie stappen vooruit, twee weer terug’, Nick Huls

Ondernemend ‘Eigen baas’, Edzard Veldhuizen, Michael Pijnenburg, Pieter Bas Vermeulen, Wouter van den Broek
Jonge gerechtsdeurwaarders over hun visie op de huidige markt en toekomstige ontwikkelingen

‘De ledenraad zit niet op een eiland’, Jeroen Esseboom

Column John Wisseborn ‘De kosten van het recht’
Kostendekkende griffierechten

‘Deurwaarders in debat: get the message through!', verslag van debat tijdens lustrumcongres

‘Zeg mij wat u leent en ik zeg u wie u bent’, Onderzoek naar de relatie tussen socio-demografische persoonskenmerken en het hebben van schulden; André Johan Visscher, Paul Otter

Interview ‘Een ultimum remedium’, Mirjam Sterk
Breed wettelijk moratorium

Ondernemend ‘Blos, een eenduidig beeld’, Anton Snoeren, Wilbert van de Donk

‘Betrokkenheid tonen’, Annerie Ploumen
Ledenraad notariaat/knb

Column John Wisseborn ‘Over gildegevoel en genootschappen’
Evaluatierapport, stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen, onafhankelijkheid, genootschap

Column Karen Weisfelt ‘Frequent flyer’
Internationale zaken, werkzaamheden Jos Uitdehaag

Vakinhoudelijk ‘Nadenken over nakosten’, John Wisseborn

Vakinhoudelijk ‘Bevel, tenuitvoerlegging en termijnen’, Maritza Bernardt

Jaargang 4 - 2012

Interview ‘The right to be left alone’, Mireille Hildebrandt
Privacy

‘Echt mensenwerk’, Marjolein Odekerken
Promotieonderzoek naar agressie en geweld

Kantoorbezoek ‘Het is de toon die de muziek maakt’, Ank Boers

Column John Wisseborn ‘Het kind van de rekening’
Kwaliteitsrekening

Column Karen Weisfelt 'Work in progress'
Bespreking stand van zaken, lopende dossiers

Vakinhoudelijk ‘Beslag op de opbrengst van de executie: hoe HR 29 april 2011 (Ontvanger/mr. Eijking q.q.) te duiden?’, Jeroen Nijenhuis

Vakinhoudelijk ‘Het conservatoir beslag’, Anton Geene; Mirjam Meijsen, Ton Jongbloed

Interview ‘Met zachte hand sloopt men de klant’, Marie Postma
Sociale media

‘Vooral fietsenmakersfouten leiden tot claims’, Mandy van der Zalm, Rolf Oetelmans
Over de excedentverzekering

Kantoorbezoek ‘Klein, maar groot genoeg’, Jean Feikema

Column John Wisseborn ‘Renterekenen’
Berekening van rente door deurwaarders

Vakinhoudelijk ‘Artikel 3a Gerechtsdeurwaarderswet: better safe than sorry’, Niels Blokker, Hans Smit, Anne Halbertsma-Wallemacq

‘Dagvaarding: papier of online?’, Karin Aarde, Petra de Wolf

‘In Rwanda moet de gerechtsdeurwaarder nog groeien’, Ineke van den Berg, Tite Niyibizi

Kantoorbezoek ‘Met ziel en zaligheid’, Mark van der Zee

Column John Wisseborn ‘Gerechtsdeurwaarders en innovatie in het rechtsbestel’
Digitale aanbrenging dagvaarding, gegevensuitwisseling shv, filtermodel

Vakinhoudelijk ‘Paritas passé, ongelijke incassobevoegdheden en de gevolgen daarvan voor schuldeisers en schuldenaren’, André Moerman, Ineke van den Berg

‘Dagvaarding op de schop?’, Just Stam
Komende veranderingen binnen de rechtspraak

‘Een decennium van professionalisering’, André Seuren
Kamer voor gerechtsdeurwaarders en CTG

‘Innovatie is voor de beroepsgroep van cruciaal belang’, Kishan Ramkisoenseng, Alexander Duijn
Hoe kijkt rabobank tegen bedrijfsfinanciering aan 

‘Op zoek naar de diamant tussen de zirkonia’s’, Oscar Jans
Vacaturecommissie

Column John Wisseborn ‘Indrukwekkend’
EK-brief, positie gerechtsdeurwaarder

 

Executief

Executief 2000, nr. 1
Executief 2000, nr. 2
Executief 2000, nr. 3
Executief 2000, nr. 4
Executief 2000, nr. 5
Executief 2000, nr. 6
Executief 2000, nr. 7/8
Executief 2000, nr. 9
Executief 2000, nr. 10
Executief 2000, nr. 11
Executief 2000, nr. 12

Executief 2001, nr. 1
Executief 2001, nr. 2
Executief 2001, nr. 3
Executief 2001, nr. 4
Executief 2001, nr. 5
Executief 2001, nr. 6
Executief 2001, nr. 7/8
Executief 2001, nr. 9
Executief 2001, nr. 10
Executief 2001, nr. 11
Executief 2001, nr. 12

Executief 2002, nr. 1
Executief 2002, nr. 2
Executief 2002, nr. 3
Executief 2002, nr. 4
Executief 2002, nr. 5
Executief 2002, nr. 6
Executief 2002, nr. 7/8
Executief 2002, nr. 9
Executief 2002, nr. 10
Executief 2002, nr. 11
Executief 2002, nr. 12

Executief 2003, nr. 1
Executief 2003, nr. 2
Executief 2003, nr. 3
Executief 2003, nr. 4
Executief 2003, nr. 5
Executief 2003, nr. 6
Executief 2003, nr. 7/8
Executief 2003, nr. 9
Executief 2003, nr. 10
Executief 2003, nr. 11
Executief 2003, nr. 12

Executief 2004, nr. 1
Executief 2004, nr. 2
Executief 2004, nr. 3/4
Executief 2004, nr. 5
Executief 2004, nr. 6
Executief 2004, nr. 7/8
Executief 2004, nr. 9
Executief 2004, nr. 10
Executief 2004, nr. 11
Executief 2004, nr. 12

Executief 2005, nr. 1
Executief 2005, nr. 2
Executief 2005, nr. 3
Executief 2005, nr. 4
Executief 2005, nr. 5
Executief 2005, nr. 6
Executief 2005, nr. 7/8
Executief 2005, nr. 9
Executief 2005, nr. 10
Executief 2005, nr. 11
Executief 2005, nr. 12

Executief 2006, nr. 1
Executief 2006, nr. 2
Executief 2006, nr. 3
Executief 2006, nr. 4
Executief 2006, nr. 5
Executief 2006, nr. 6
Executief 2006, nr. 7/8
Executief 2006, nr. 9
Executief 2006, nr. 10
Executief 2006, nr. 11
Executief 2006, nr. 12

Executief 2007, nr. 1
Executief 2007, nr. 2
Executief 2007, nr. 3
Executief 2007, nr. 4
Executief 2007, nr. 5
Executief 2007, nr. 6
Executief 2007, nr. 7/8
Executief 2007, nr. 9
Executief 2007, nr. 10
Executief 2007, nr. 11
Executief 2007, nr. 12

Executief 2008, nr. 1
Executief 2008, nr. 2
Executief 2008, nr. 3
Executief 2008, nr. 4
Executief 2008, nr. 5
Executief 2008, nr. 6
Executief 2008, nr. 7/8
Executief 2008, nr. 9
Executief 2008, nr. 10
Executief 2008, nr. 11

Executief 2008, nr. 12