KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Internetconsultaties

De KBvG reageert -mits relevant- op voorstellen van wet(swijziging). Een deel van de wetsvoorstellen worden ter consultatie aangeboden op www.internetconsultatie.nl.
Hieronder een selectie van reacties op openbare consultaties. 

2020

Reactie op het wetsvoorstel Archiefwet 2021 (januari 2020)

2019

Reactie op voorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (september 2019)

Reactie op wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen (mei 2019)

Reactie op voorstel tot wijziging van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening t.b.v. de uitwisseling van persoonsgegevens (april 2019)

Reactie op het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (maart 2019)

Reactie op de wijziging van het Besluit verklaring derdenbeslag en het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (januari 2019)

 

 

 

2018

Reactie op de consultatie wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie op de consultatie vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht in civiele procedures

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie op de internetconsultatie “Wet verwijzingsportaal bankgegevens”

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie op de consultatie van de concept-regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

2016

Reactie consultatie Wet Verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie consultatie Wet Bevordering mediation

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie consultatie wetsvoorstel Vereenvoudiging beslagvrije voet

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Beantwoording vragen proces-verbaal van constatering

Reactie consultatie amvb wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Reactie consultatie amvb wetsvoorstel Breed moratorium

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie consultatie besluit Wijziging buitengerechtelijke kosten (BGK)

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie consultatie Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaardersambt

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

 2015

Reactie consultatie wetsvoorstel Modernisering beslagverbod roerende zaken

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie consultatie wet tot wijziging Handelsregisterwet 2007 en het Burgerlijk Wetboek

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie consultatie Invoeringswet Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl

Reactie consultatie amvb digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

Link naar het wetsontwerp op www.internetconsultatie.nl