KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Internetconsultaties

Nieuwe wetten en regels worden voorbereid op ministeries. De KBvG wordt met regelmaat geconsulteerd, met andere woorden: gevraagd om een reactie te geven op een wetsvoorstel. Ook reageert de KBvG op wetsvoorstellen die raakvlakken hebben met het werk van gerechtsdeurwaarders.

Een deel van de wetsvoorstellen worden ter consultatie aangeboden op www.internetconsultatie.nl. Zo kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving. Door het verzamelen van reacties en commentaar wil de overheid beter gebruik maken van kennis die in de samenleving beschikbaar is.

Als betrokkenen vroegtijdig meepraten, leidt dat tot wetgeving die nog beter uit te voeren en te handhaven is. Dat is de reden dat de KBvG van deze mogelijkheid met regelmaat gebruik maakt en een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van voorstellen tot wet- en regelgeving. 


Hieronder een selectie van reacties op openbare consultaties. 

2018

2016

 

2015

 

 

 

                              - op korte termijn wordt deze map verder aangevuld -