KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Preadvies over de beslagvrije voet

Naar een nieuwe beslagvrije voet. Vereenvoudiging in een tweetrapsraket.
mr. J. Rijsdijk, mr. O.M. Jans & mr. J. Feikema (red.). Den Haag: Sdu, 2014.
ISBN 9789012393669.

 

Gerechtsdeurwaarders doen voorstellen voor vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 30 juni 2014 heeft de KBvG haar preadvies “Naar een nieuwe beslagvrije voet, vereenvoudiging in een tweetrapsraket” aangeboden aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Het preadvies bevat voorstellen om de werking van de beslagvrije voet op de korte en de lange termijn te verbeteren.

De beslagvrije voet is dat deel van de inkomsten dat niet in beslag genomen kan worden. Dat geld mag een schuldenaar houden om in zijn levensonderhoud te voorzien. De gerechtsdeurwaarders vinden dat de berekening van deze beslagvrije voet zo complex is geworden, dat het hoog tijd wordt voor een vereenvoudiging.

De voorzitter van de KBvG, John Wisseborn, overhandigt vandaag het eerste exemplaar van het preadvies aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Wisseborn: “Van alle juridisch beroepsbeoefenaren staat de gerechtsdeurwaarder het dichtst bij de praktijk. Zij zijn de schakel tussen het recht op papier en het recht in de praktijk. Het is van groot belang om die schakel serieus te nemen om te voorkomen dat de burger het vertrouwen in de rechtspleging verliest.”

‘In de afgelopen tijd hebben een aantal partijen de gerechtsdeurwaarders verweten dat zij niet goed zouden omgaan met de berekening van de beslagvrije voet. Ook de Nationale ombudsman deed een duit in het zakje”, aldus Wisseborn. “Het gaat ongetwijfeld wel eens verkeerd, want de toepassing van de beslagvrije voet is in de praktijk zo langzamerhand hogere wiskunde geworden. In plaats van met het vingertje te wijzen, hebben wij onze ideeën over een vereenvoudiging van de beslagvrije voet op papier gezet, compleet met een wetsvoorstel”.

Het preadvies van de KBvG bevat voorstellen voor een evenwichtige en duidelijke beslagvrije voet. De KBvG verwacht dat de voorstellen ertoe zullen bijdragen dat de beslagvrije voet weer een absoluut bestaansminimum wordt.

Wisseborn zwaait alle lof toe aan de opstellers van het preadvies. “Zij hebben buitengewoon goed werk verricht. Wij hopen dat de wetgever de aanbevelingen van de KBvG serieus neemt en voortvarend met onze voorstellen aan de slag gaat.’’

Volledig persbericht

 

Het preadvies is voortvarend opgepakt, medio juli 2016 verscheen een conceptwetsvoorstel in consultatie. Vanzelfsprekend werd de KBvG gevraagd daarop te reageren. Lees hier de reactie van de KBvG op het conceptwetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet.