KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

Het beslagregister heeft ten doel:
1e te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;
2e te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders treedt in werking per 1 oktober 2019