KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

Het beslagregister heeft ten doel:
1e te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;
2e te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders