KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Griffierechten 2015

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht niet-natuurlijke personenGriffierecht voor natuurlijke personenGriffierecht voor onvermo- genden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
  - van onbepaalde waarde of
  - met een beloop van niet meer dan € 500
€ 116 € 78 € 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500 € 466 € 221 € 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 € 932 € 466 € 78
Griffierechten bij de rechtbank voor andere zaken dan kantonzaken
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde € 613 € 285 € 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 € 1.909 € 876 € 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 3.864 € 1.533 € 78
Griffierechten bij de Gerechtshoven
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
  - van onbepaalde waarde of
  - met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 711 € 311 € 311
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 € 1.937 € 711 € 311
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 5.160 € 1.615 € 311
Griffierechten bij de Hoge Raad
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
  - van onbepaalde waarde of
  - met een beloop van niet meer dan € 12.500
€ 777 € 322 € 322
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000 € 2.581 € 777 € 322
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100 000 € 6.453 € 1.937 € 322

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Ten aanzien van griffierechten als bedoeld in de Wet griffierechten burgerlijke zaken die voor 1 januari 2015 verschuldigd zijn geworden door een eiser of verzoeker of vóór die datum rechtsgel-dig een gedaagde of belanghebbende zijn aangezegd op grond van artikel 111, tweede lid, onder k, of 276, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, blijft het griffierecht zoals het voor die datum gold, van toepassing.

Deze tabel als bedoeld in artikel 3 lid 5 van de Wet griffierechten in burgerlijke zaken wordt door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Echter, de KBvG is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze tabel. Aan de inhoud hiervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De bedragen zijn bijgewerkt tot en met de regeling van de minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014 nr. 591110 houdende indexering van de griffierechten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2014), gepubliceerd in Staatscourant 37105 van 23 december 2014.