KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Griffierechten 2013

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekGriffierecht niet natuurlijke personenGriffierecht voor natuurlijke personenGriffierecht voor onvermo- genden
Griffierechten bij een kamer voor kantonzaken van de rechtbank
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
  - van onbepaalde waarde of
  - met een beloop van niet meer dan € 500
€ 112 € 75 € 75
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12 500 € 448 € 213 € 75
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12 500 € 896 € 448 € 75
Griffierechten bij een kamer voor andere zaken dan kantonzaken van de rechtbank
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde € 589 € 274 € 75
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100 000 € 1 836 € 842 € 75
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100 000 € 3 715 € 1 474 € 75
Griffierechten bij de Gerechtshoven
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
  - van onbepaalde waarde of
  - met een beloop van niet meer dan € 12 500
€ 683 € 299 € 299
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12 500 en niet meer dan € 100 000 € 1 862 € 683 € 299
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100 000 € 4 961 € 1 553 € 299
Griffierechten bij de Hoge Raad
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
  - van onbepaalde waarde of
  - met een beloop van niet meer dan € 12 500
€ 747 € 309 € 309
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12 500 en niet meer dan € 100 000 € 2 481 € 747 € 309
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100 000 € 6 204 € 1 862 € 309

 

Deze tabel als bedoeld in artikel 3 lid 5 van de Wet griffierechten in burgerlijke zaken wordt door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Echter, de KBvG is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze tabel. Aan de inhoud hiervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De bedragen zijn bijgewerkt tot en met de regeling van de minister van Veiligheid en Justitie van 16 november 2012 nr. 313723 houdende indexering van de griffierechten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Regeling indexering griffierechten burgerlijke zaken 2013), gepubliceerd in Staatscourant 24200 van 27 november 2012.