KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Ondernemingsplan

De Commissie van Deskundigen is benoemd door de minister van Justitie en heeft tot taak advies uit te brengen inzake een door een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder ingediend ondernemingsplan. De Commissie van Deskundigen heeft op grond van artikel 5 lid 5 van het Besluit ondernemingsplan gerechtdeurwaarder de procedure en voorschriften bekend gemaakt met betrekking tot het indienen van ondernemingsplannen.