KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Verordening Beroepsstage en Permanente Educatie KBvG

Iedere gerechtsdeurwaarder is verplicht zich zodanig te scholen en bij te scholen op juridisch en vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het kantoormanagement, op het gebied van juridische dienstverlening en alle overige gebieden die de vakbekwaamheid kunnen bevorderen, zodat iederen (toegevoegd, kandidaat-) gerechtsdeurwaarder beschikt over de kennis die noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening.

Per  1 april 2018 treedt in werking de Verordening Beroepsstage en Permanente Educatie KBvG. Ook het bijbehorende Reglement Beroepsstage en Permanente Educatie treedt op die datum in werking.