KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders

In de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders zijn normen gesteld over de wijze waarop de gerechtsdeurwaarder zijn beroep uitoefent. Deze normen gaan bijvoorbeeld over de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder en de geheimhouding.