KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Administratieverordening

De Administratieverordening bevat regels over de administratieve organisatie van de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om ten aanzien van zijn werkzaamheden en ten aanzien van zijn kantoorvermogen een administratie te voeren, waaruit te allen tijde op eenvoudige wijze zijn rechten en plichten kunnen worden gekend. Ook is hij verplicht ten aanzien van zijn privé-vermogen een administratie te voeren. Een onafhankelijke toezichthouder (het Bureau Financieel Toezicht) controleert de financiële administratie.