KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit

Met de KBvG Normen voor Kwaliteit heeft de beroepsgroep een kwalitatieve standaard neergelegd waarin aandacht is voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en voor het voeren van een goede bedrijfsvoering. In de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit zijn de normen beschreven. In het bijbehorende reglement zijn de normen uitgewerkt in best practices.

De commissie Toetsing, die het CTG per 1 oktober 2015 is opgevolgd, geeft advies aan het bestuur van de KBvG voor wat betreft de toetsingsverslagen die de gerechtsdeurwaarders in het kader van deze verordening moeten indienen.