KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Kosten

Ambtshandelingen

Welke kosten de gerechtsdeurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen, is geregeld in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. De tarieven worden vermeld in onderstaand overzicht. De KBvG is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit onjuistheden in het overzicht.

 

Incassokosten

Sinds 1 juli 2012 geldt een maximumtarief voor de incassokosten die door de schuldeiser in rekening gebracht mogen worden (Wet incassokosten). Voordat incassokosten berekend mogen worden, moet de schuldeiser een aanmaning gestuurd hebben met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. In deze aanmaning moet staan wat de gevolgen zijn van niet-betaling, welke kosten er in dat geval berekend worden en hoe hoog de eventuele BTW is die over de incassokosten berekend worden.

Op de website www.schuldinfo.nl kunt u met behulp van de incassocalculator de hoogte van de incassokosten berekenen.