KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Relaties

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG)

SNG is een stichting die elektronische informatie-uitwisseling faciliteert tussen gerechtsdeurwaarders en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, UWV Polis, SVB, het Inlichtingenbureau, werkgevers en uitzendorganisaties.

www.sng.nl

UIHJ

De Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires (UIHJ) is de internationale overkoepelende belangenbehartigende organisatie van de beroepsgroepen van gerechtsdeurwaarders in de aangesloten landen.

www.uihj.com

Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is sinds 1 juli 2016 belast met het integrale toezicht op de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders.

www.bureauft.nl

Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen is benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie en heeft tot taak advies uit te brengen inzake een door een toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder ingediend ondernemingsplan. Het secretariaat van de Commissie van Deskundigen wordt gevoerd door het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht.

Hogeschool Utrecht

Wie gerechtsdeurwaarder wil worden, moet de beroepsopleiding volgen aan de Hogeschool Utrecht (HU). De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar bestaat uit een stage bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. De stagiair volgt in het vijfde jaar vervolgens de beroepsstage, en is dan als toegevoegd gerechtsdeurwaarder werkzaam.

Meer informatie over de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder is te vinden op de website van de HU, www.hu.nl.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Rechtbank Amsterdam) is belast met de tuchtrechtspraak. Een klacht tegen een (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder kan worden ingediend bij:

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Het secretariaat van de Kamer is te bereiken op 088-361 72 68 of via e-mail naar kamervoorgerechtsdeurwaarders@rechtspraak.nl

Meer informatie over de tuchtrechter vindt u op www.rechtspraak.nl.