KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Relaties

Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is sinds 1 juli 2016 belast met het integrale toezicht op de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders.

www.bureauft.nl

Commissie van Deskundigen gerechtsdeurwaarders

De Commissie van Deskundigen Gerechtsdeurwaarders is benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid en heeft tot taak advies uit te brengen over een door een toegevoegd gerechtsdeurwaarder ingediend ondernemingsplan. Het secretariaat van de Commissie van Deskundigen wordt gevoerd door het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht.

Hogeschool Utrecht

Wie gerechtsdeurwaarder wil worden, moet de beroepsopleiding volgen aan de Hogeschool Utrecht (HU). De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar bestaat uit een stage bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. De stagiair volgt in het vijfde jaar vervolgens de beroepsstage, en is dan als toegevoegd gerechtsdeurwaarder werkzaam.

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van de HU

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Rechtbank Amsterdam) is belast met de tuchtrechtspraak. Meer informatie over de tuchtrechter vindt u hier.

Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG)

SNG is een stichting die elektronische informatie-uitwisseling faciliteert tussen gerechtsdeurwaarders en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, UWV Polis, SVB, het Inlichtingenbureau, werkgevers en uitzendorganisaties.

www.sng.nl

UIHJ

De Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires (UIHJ) is de internationale overkoepelende belangenbehartigende organisatie van de beroepsgroepen van gerechtsdeurwaarders in de aangesloten landen.

www.uihj.com